About

trhat dráty
krhat vrány
dusit jehněčí
mávat na jeleny
česat si vlasy

-

Tvorba jako energie, magie, oslava. Tvorba jako možnost jak rozpárat konkrétnost těla, nahlídnout do měkké rozplizlosti duše. Najít neartikulovaný prostor podvědomí, temně modrou tekutou zónu prostou geometrie, kde neexistují pevné hranice slov a kde se nachází svoboda. Z tohoto místa se vynořují touhy a motivace stejně tak, jako základní vůle k životu. Je zdrojem síly a energie. V tomto prostoru vím, že zákldní je neznámé. Tady trčí rozkročené v holinách prostoru …

Setkání s uměním pro mě znamená číst ve vlastní imaginaci, setkat se a překročit najetá schémata. Zajímají mě momenty nerozpoznaní, kdy vědomí ještě neuchopilo, nastupuje improvizace.

-

Eva Chudomelová žije a pracuje v Praze. Vystudovla Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím dokončení se vedle pedagogické činnosti na umělacké škole a v galerijních institucích zabývala grafickým designem. Od roku 2010 se věnuje vlastní volné tvorbě zejména pak kresbě a prostorovým instalacím. V současné době pracuje zejména s textilem a textilními technikami, které kombinuje s organickými materiály. Ty většinou symbolicky odkazují k tělu a ve svých principech poukazují na napětí mezi řádem a chaosem.
Studies:
*Academy of Arts, Architecture and Design in Prague / Sculpture
(2017 intermship in UMPRUM Hosting artist studio with Marie de Brugerolle, 2018 David Maljkovic)

*Charlese University in Prague
Department of Art Education ⁄ Fine Arts

 

portfolio_2018


drawings_2018